Netwerk KinT - Kinderen in Therapie

Het netwerk KinT Tilburg is een samenwerkingsverband van gespecialiseerde disciplines in de regio Midden-Brabant voor kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar. In gezamenlijk overleg wordt ingegaan op hulpvragen van kinderen en ouders, waarbij het kind centraal staat.

N.a.v. een analyse van de hulpvraag wordt er een algemene intake afgenomen. Deze intake kan leiden tot een direct advies, een gezamenlijk overleg met betrokken disciplines en/of een specifiek onderzoek. Deze resultaten worden dan met u besproken.

De kwaliteit van het netwerk wordt gewaarborgd door werkervaring, scholing, samenwerking, transparantie en registratie.

Het multidisciplinaire karakter heeft een duidelijke meerwaarde voor het kind. Door het samenvoegen van onze specialiteiten kunnen wij de hulpvraag van uw kind zo breed mogelijk beantwoorden.

Netwerk KinT staat in deze regio bekend als een professioneel en een laagdrempelig samenwerkingsverband bij een groot netwerk van verwijzers (huisartsen/specialisten), scholen, consultatiebureaus, instellingen, de GGD, Stichting Vroeghulp en andere samenwerkingspartners.

Bij het logo:
Kinderen zijn volop in ontwikkeling, de vorming van hun karakter is daarbij zeer gevoelig voor de vele indrukken en invloe-den van buitenaf. Zij zullen in de com-plexe wereld hun eigen plaatsje moeten vinden of veroveren en de manier waarop ze dat doen is voor ieder kind uniek. Als ze hierbij tegen beperkingen of problemen aanlopen, is het vaak een hele puzzel om de vinger op de zere plek te leggen.

Vanuit onze verschillende expertisegebie-
den beschikken we allemaal over een
stukje van de puzzel. Door samen te
werken vallen de puzzelstukjes sneller op
 hun plaats en ontstaat een volledig beeld
  om uw kind te kunnen helpen.

Het Netwerk KinT bestaat uit:

Integratieve Kindertherapeute
Kinderoefentherapeute
GZ Psycholoog en Orthopedagoog
Logopedist

  
© 2010 alle rechten voorbehouden